Reference


CMC råder over ekspertise, som stammer fra over 10 år hvor vi har rådgivet virksomheder af samtlige størrelser og erhvervsgrene. Derudover har vi rådgivet kommuner, offentlige institutioner og ministerier.

 

Udtrykt i tal betyder det:

  • Rådgivning af over 300 virksomheder og organisationer
  • Gennemførelse af ca. 30 kommunale klimabeskyttelsesprojekter
  • Implementering af omtrent 30 miljøledelsessystemer (DS EN ISO 14001/EMAS)
  • Implementering af omtrent 25 energiledelsessystemer (DS EN ISO 50001)
  • Gennemføring af mere end 100 audits (DS EN ISO 14001/EMAS/DS EN ISO 50001)

Efter anmodning oplyser vi gerne kontaktinformationerne af kunder fra tidligere projekter, såfremt de er indforstået med det.


Et udvalg af vores kunder: