Energi audit (EN 16247-1)


I 2014 vedtog folketinget lov nr 345 baserende på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet. Loven kræver at store virksomheder (som ikke kvalificeres som SMV) fra alle erhvervsgrene må gennemføre energisyn baserende på DS EN 16247-1 normen hvert fjerde år. Virksomheder kan frigøres af denne forpligtelse, hvis de allerede ejer et energiledelsessystem i overensstemmelse med DS EN ISO 50001 hhv. et miljøledelsessystem i overensstemmelse med EMAS.

 

Fremgangsmåden og indholdene af energisynene fastlægges i DS EN ISO 16247-1. Her stilles de konkrete krav om auditforberedelsen, auditgennemførelsen og auditrapporten. For at opfylde de lovmæssige krav, må energisynet kun gennemføres af kvalificerede auditorer.

 

Er du interesseret i at få gennemført et energisyn i din virksomhed?

Vi tilbyder en gratis vejledningssamtale for at finde din virksomheds konkrete krav. Baserende på denne samtale kan vi udarbejde et skræddersyet koncept for at gennemføre energisynet.


Er du interesseret i at udføre en energi audit?

 

Vi vil med glæde tilbyde dig en gratis informativ diskussion for at bestemme de specifikke krav i din organisation. Ved at bruge denne diskussion som basis vil vi formulere et individuelt koncept til dig, så energirevisionen kan organiseres pragmatisk og med succes.