Energistyring (ISO 50001)


Implementeringen af et ledelsessystem sigter på at systematisere, styre og kontrollere en virksomheds aktiviteter. Dette kræver klare strukturer indenfor virksomheden, definerede målsætninger og processer ligesom et velfungerende controlling.

 

Med hjælp af et energiledelsessystem har du mulighed for at styre de aktiviteter i den virksomhed, som er relevante for energiforbruget. De væsentlige målsætninger er forbedringen af både organisationens energieffektivitet og økonomi. 

DS/EN ISO 50001 danner grundlag for en systematisk energiledelse:

  • DS/EN ISO 50001 stiller krav til energiledelse, som er anerkendte på globalt plan. Den kan anvendes til både virksomheder med fokus på produktion og tjenesteydende virksomheder.
  • Ligesom andre DS EN ISO-normer lægger den fokus på den løbende forbedringsproces for at opnå organisationens egne målsætninger med hensyn til en forbedret eneriudnyttelse. Den løbende forbedringsproces baserer på Plan-Do-Check-Act (PDCA) metoden.
  • Normen kræver blandt andet at der fastlægges en energipolitik, strategiske som operative energimålsætninger og et energieffektivitetsprogram. Derudover skal organisationen evalueres fra et energisynspunkt. Dette indebærer status på de væsentlige energiforbrugere og opretningen af et målingskoncept.

Er du interesseret i at få implementeret et energiledelsessystem til din virksomhed?

 

Vi tilbyder en gratis vejledningssamtale for at finde din virksomheds konkrete krav. Baserende på denne samtale kan vi udarbejde et skræddersyet koncept for at muliggøre implementeringen af et ledelsessystem.