Interne audits

(ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS)


Interne audits er vigtige i forbindelse med opretholdelsen af et effektivt ledelsessystem med fokus på løbende forbedring (f.eks. DS EN ISO 9001, DS EN 14001, DS EN ISO 50001). Et internt audit har til formål at undersøge om ledelsessystemet overholder kravene, som stilles af standarden. Derudover tjekkes, om organisationen holder sig til de fastlagte fremgangsmåder ift. standardens krav. Desuden skal der også lægges fokus på den løbende forbedringsproces. 

 

Sammen med dig og din organisation forbereder vi en målrettet gennemførelse af de interne audits. Efter selve gennemførelsen skriver vi auditrapporten, som så kan bruges i forbindelse med forbedringsprocessen. 


Er du interesseret i at få gennemført et audit? 

 

Vi tilbyder en gratis vejledningssamtale for at finde din virksomheds konkrete krav. Baserende på denne samtale kan vi udarbejde et skræddersyet koncept for at gennemføre et audit, som passer til din virksomheds behov.