Arbejdsmiljøledelse (ISO 45001)


Ved at sørge for gode sundheds- og sikkerhedsvilkår i arbejdsmiljøet, kan virksomheder nedsætte risiko for arbejdsudygtighed af medarbejderne på grund af ullykker eller sygdom. Det medfører direkte økonomiske besparelser for virksomheden og medarbejderne føler sig mere tilfredse og motiveret til at yde en indsats.

 

Raske og motiverede medarbejdere er det vigtigste kapital en virksomhed har. Derfor bør en velfungerende styring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen stå højt oppe på enhver virksomheds agenda. Derudover kommer der en del lovmæssige krav, som skal tages højde for.

 

Et Arbejdsmiljøledelsessystem i overensstemmelse med DS EN ISO 45001 kan danne grundlag for et systematisk tiltag for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. DS EN ISO 45001 blev udgivet af den Internationale Organisation for Normering og beskriver kravene til et ledelsessystem for sundhed og sikkerhed og giver instruktioner, hvordan kravene kan overholdes. Strukturen holder sig derved tæt på normerne for kvalitets- og miljøledelse (DS EN ISO 9001 og DS EN ISO 14001).


Er du interesseret i at indføre et arbejdsmiljøstyringssystem?

 

Vi vil med glæde tilbyde dig en gratis informativ diskussion for at bestemme de specifikke krav i din organisation. Ved at bruge denne diskussion som basis vil vi formulere et individuelt koncept til dig, så ledelsessystemet kan introduceres pragmatisk og med succes.