CSR og samfundsmæssigt ansvar

(ISO 26000 og DS 49001)


Virksomheder bliver i stigende grad vurderet efter deres samfundsmæssige indsats og ansvar i forbindelse med bæredygtig udvikling. Dette kaldes for CSR (Corporate Social Responsibility) og er blandt de vigtigste opgaver i forbindelse med strategisk virksomhedspolitik.

 

Tanken bag CSR-tiltaget er på samme tid, en langtidssigtet sikring af virksomhedens eksistens og at den tager højde for økonomisk (finans- og investeringskapital), økologisk og social bæredygtighed (human-, social- og naturkapital). Dette kan kun opnås, ved at bæredygtighed bliver dybt forankret i virksomheden. Konkret kan dette opnås ved implementeringen af interne strukturer og processer, der tager hensyn til dette.

 

Grundlaget for en systematisk CSR-ledelse bliver bl.a. dannet af ISO 26000 og DS 49001. ISO 26000 er et ledelsessystem som kan guide og ledsage samt give anbefalinger om, hvorledes organisationer skal forholde sig i forhold til at varetage deres samfundsmæssige ansvar. ISO 26000 baserer på syv hovedemner: Organisationsledelse, menneskerettigheder, arbejdsmiljø, miljø (økologi), drifts- og handelsprocesser, konsumenternes interesser, regional integration og udvikling af fællesskab. ISO 26000 kan dog ikke certificeres som andre ISO-standards (f.eks.: DS EN ISO 9001 eller DS EN ISO 14001). Derfor har man i Danmark udviklet standarden DS 49001 på grundlag af ISO 26000. DS 49001 lægger sig tæt op ad ISO 26000 med forskellen, at DS 49001 kan blive certificeret som norm.


Er du interesseret i at få indført et bæredygtighedsledelsessystem på grundlag af enten ISO 26000 eller DS 49001?

 

Vi hjælper dig desuden også med (re-)certificeringsprocessen for DS 49001. Vi tilbyder en gratis vejledningssamtale for at finde din virksomheds konkrete krav. Baserende på denne samtale kan vi skræddersye et bæredygtigt ledelsessystem som passer præcist til din virksomhed.