Miljøledelse (ISO 14001 / EMAS)


Implementeringen af et ledelsessystem sigter på at systematisere, styre og kontrollere en virksomheds aktiviteter. Dette kræver klare strukturer indenfor virksomheden, definerede målsætninger og processer ligesom et velfungerende controlling. 

 

Med hjælp af et miljøledelsessystem har du mulighed for at styre de aktiviteter i din virksomhed, som er relevante for miljøet. De væsentlige målsætninger er reduceringen af en organisations negative påvirkninger på miljøet og ligeledes at forbedre organisationens økonomi.

 

DS/EN ISO 14001 hhv. EMAS danner grundlag for en systematisk miljøledelse: 

DS/EN ISO 14001


DS/EN ISO 14001 stiller krav til miljøledelse, som er anerkendte på globalt plan. Den kan anvendes til både virksomheder med fokus på produktion og tjenesteydende virksomheder.

 

Den lægger fokus på en løbende forbedringsproces for at opnå organisationens egne målsætninger med hensyn til miljøydelsen. Den løbende forbedringsproces baserer på Plan-Do-Check-Act (PDCA) metoden.

 

Der stilles krav om at virksomheden kan fremvise en miljøpolitik, miljømålsætninger og et miljøprogram og derudover at virksomheden også opbygger et miljøledelsessystem. Målsætningen af indførelsen af miljøledelsessystemet er at afspejle materiale- og energiestrømning, fremvise optioner og målsætninger til reducering af affald, afvand og emissioner og således at spare penge, styrke bevidstheden om virksomhedens plan om at beskytte miljøet.

EMAS


EMAS står for Eco Management and Audit Scheme og er et frivilligt instrument af den Europæiske Union for at understøtte virksomheder og organisationer uanset af deres størrelse løbende at forbedre deres miljøpræstation. EMAS er således EU’s tegn for kvalitet når det kommer til virksomheders miljøledelse.

 

EMAS er internationalt det mest krævende system for bæredygtig miljøledelse. Organisationer af alle slags får EMAS label, hvis de opfylder systemets strenge krav.

 

Organisationerne og virksomhederne rapporterer deres selv-valgte miljø-målsætninger i deres EMAS miljøerklæring på årlig basis. Denne erklæring er tilgængelig til offentligheden og bliver valideret af en statslig anerkendt og uafhængig revisor.


Er du interesseret i at få implementeret et miljøledelsessystem til din virksomhed?

 

Vi tilbyder en gratis vejledningssamtale for at finde din virksomheds konkrete krav. Baserende på denne samtale kan vi udarbejde et skræddersyet koncept for at muliggøre implementeringen af et ledelsessystem.